Infektionsambassadörer

Strama i Västerbotten har i samarbete med Patientsäkerhetsrådet bett cheferna på varje enhet i primärvården och på sjukhusens kliniker att utse en lokal infektionsambassadör.

Vad gör en Infektionsambassadör?

  • Vara med i det lokala patientsäkerhetsteamet och delta i arbetet mot vårdrelaterade infektioner på den egna enheten
  • Vara en länk i informationsutbyte mellan Strama, Vårdhygien och den egna enheten/kliniken
  • Ta initiativ till att återkoppla och diskutera infektions- och antibiotikarelaterade lokala data på den egna enheten
  • Bidra som bollplank med kunskap från den egna specialiténs verksamhet när rekommendationer för antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling uppdateras. Strama är fortsatt huvudansvarig för rekommendationen

Meningen med detta är inte att denne enskilda läkare ska göra allt jobb själv, utan delta i ett teamarbete och vara klinikens kontaktperson.
I detta arbete finns goda möjligheter till samarbete och stöd från Strama och Vårdhygien.