Kontaktuppgifter Strama Västerbotten

Strama Västerbotten

Therese Thunberg, tillförordnad ordförande
therese.thunberg@regionvasterbotten.se

Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare
gunilla.k.persson@regionvasterbotten.se

Anders Johansson, vårdhygien, klin bakt. lab Umeå
anders.johansson@regionvasterbotten.se

Ellen Melne, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus
ellen.melne@regionvasterbotten.se

Therese Ahlepil, apotekare, Läkemedelscentrum
therese.ahlepil@regionvasterbotten.se

Ann Lindqvist-Åstot, Nätverket för äldreboenden
ann.lindqvist.astot@regionvasterbotten.se

Bertil Ekstedt, informationsläkare Skellefteå
bertil.ekstedt@regionvasterbotten.se