Strama-nätverket för läkare som ansvarar för särskilda boenden för äldre (SÄBO)

Nätverk riktat till läkare med ansvar för SÄBO i Västerbotten, bildades 2012.

Ann Lindqvist Åstot, samordnare för nätverket för läkare som ansvarar för särskilda boenden för äldre (SÄBO)