Tuberkulos

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. I Västerbotten upptäcktes 6 fall under 2023, jämfört med 9 fall året innan.

Tuberkulos på 1177.se

Tuberkulos kan drabba olika organ i kroppen, men vanligast är att lungorna drabbas. Smittan sprids genom luftburen smitta med upphostningarna från en patient med lungtuberkulos som har en smittsam, så kallad, öppen tuberkulos.

Smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus, till exempel inom hushållet. Småbarn är i princip aldrig smittsamma, men förskolebarn är däremot mer mottagliga för smitta än vuxna.

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvettningar, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är långvarig hosta mer än sex veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

 


Flödesscheman

För vidare handläggning av personal och studerande inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt förskoleverksamhet, migranter och gravida finns flödesscheman.

Information om tuberkulos, PPD, QFT och BCG-vaccination är information som kan lämnas till personal som genomgått hälsoundersökning.

Information om tuberkulos, PPD, QFT och BCG-vaccination