ST-kurs i vaccinationer och resemedicin

Ny kurs planeras först våren 2022 pga pandemin

 

Vid frågor kontakta kursansvarig

Martin Angelin
E-post: martin.angelin@umu.se