ST-kurs i resemedicin och vaccination

Den 27 maj - 31 maj 2024 anordnas en ST-kurs i resemedicin och vaccination i Umeå.

Kursen vänder sig i första hand till specialister i infektionssjukdomar som erhöll sin legitimation efter föregående kurstillfälle (maj 2022) samt blivande specialister i infektionssjukdomar. Blivande allmänläkare och ST-läkare inom andra specialiteter är också välkomna att ansöka.

Föreläsningar kommer att inkludera grundläggande vaccinologi, barnvaccinationsprogrammet, vaccinationer i Sverige, vaccination av immunsupprimerade, resevaccinationer, resediarré, malariaprofylax, riskgrupper, reseråd och reserisker. Fallseminarier är en viktig del av kursen. Program är ännu inte klart.

Max 40 deltagare kommer att antas till kursen. Förutom ovanstående kommer rak turordning användas vid urval av kursdeltagare. Anmälan öppnar måndag 4 september 2023!

Kursen arrangeras av infektionskliniken i Umeå. Kursledare är Martin Angelin och Jonas Stenberg

Vid frågor om kursen kontakta kursledare

Martin Angelin
E-post: martin.angelin@umu.se

Vid frågor om anmälan kontakta kurshandläggare

Denise Jarvis
E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se