Covidvaccination

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

Är du invånare och vill veta mer om vad som gäller för vaccination mot covid-19?

Vaccination mot covid-19

Coronaviruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19. Sjukdomen fortsätter att cirkulera i samhället. Personer som smittas får oftast en mild sjukdom men en del kan bli allvarligt sjuka. Många i Sverige har genom tidigare covid-19-infektion och vaccination ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre löper större risk att bli allvarligt sjuka. Därför rekommenderas personer i dessa grupper att ta en dos av det uppdaterade vaccinet mot covid-19 under hösten 2023. I gruppen vaccinerade vuxna under 65 år som inte tillhör någon riskgrupp, kan det ändå finnas individuella skäl till att fylla på sitt skydd och vaccinering är tillgängligt för dem.  

En gemensam vaccinationskampanj mot covid-19 och influensa startar tisdagen 7 november för de som rekommenderas vaccination. Personer som inte rekommenderas vaccination har möjlighet att vaccinera sig från 4 december.

Vaccination är den effektivaste åtgärden för att minska risken för svår covid-19 och dess komplikationer: Vaccination minskar även smittspridningen. Följande personer som riskerar allvarlig sjukdom i samband med covid-19 rekommenderas vaccination:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • Personer 18 år och äldre med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom
 • Generellt nedsatt hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
 • Generellt nedsatt hälsa på grund av bruk av narkotika och/eller riskbruk av alkohol

Riktlinje för genomförande i Västerbotten

Rutindokument