Covidvaccination

Vaccination mot covid-19 på 1177.se

Är du invånare och vill veta mer om vad som gäller för vaccination mot covid-19?

Vaccination mot covid-19

Coronaviruset SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19. Vissa grupper rekommenderas att fylla på sitt vaccinationsskydd två gånger under 2024 för ett förstärkt skydd mot allvarlig sjukdom. Denna rekommendation gäller från 1 mars 2024.

Alla personer 80 år och äldre, samt de som är 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser på äldreboenden eller med hemtjänst rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Vaccinationerna kommer att erbjudas till dessa grupper under perioden 19 mars till 30 april. De som vaccinerats under hösten 2023 och som dessutom haft covid-19 efter 1 oktober bedöms ha ett gott skydd under våren och sommaren 2024 och kan avstå vårdosen och det räcker att fylla på sitt skydd hösten 2024.

Personer som tillhör riskgrupper från 18 år som inte omfattas av rekommendationen våren 2024 kommer att rekommenderas och erbjudas vaccination inför höst- och vintersäsongen 2024–2025. Detta gäller de med vissa underliggande sjukdomar, gravida, alla 65 år och äldre.

Patienter som inte omfattas av rekommendationen våren 2024 men ändå bedöms vara i behov av en påfyllnadsdos i vår kan få det på läkarordination av behandlande läkare. Det går inte att hänvisa en sådan patienten till hälsocentral eller central vaccinationscentral för vaccination utan att patienten har med sig en skriftlig ordination, vilket har varit möjligt tidigare. Denna ordination kan vara i brevform eller i form av en utskriven journalanteckning. I ordinationen skall det framgå om patienten skall erhålla Comirnaty.XBB.1.5 eller Nuvaxovid.XBB.1.5 då båda är tillgängliga.

Riktlinje för genomförande i Västerbotten

Rutindokument