Influensavaccination

Vaccination mot influensa på 1177.se

Vem behöver influensavaccineras och varför?

Råd och fakta om influensavaccination

Höstens vaccinationskampanj startar tisdagen 7 november för de som rekommenderas vaccination. Personer som inte rekommenderas vaccination har möjlighet att vaccinera sig från 4 december till självkostnadspris.

Vaccination är den effektivaste åtgärden för att minska risken för svår influensasjukdom och dess komplikationer: Vaccination minskar även smittspridningen. Region Västerbotten erbjuder kostnadsfri influensavaccination till följande personer som riskerar allvarlig sjukdom i samband med influensa:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom, inklusive stroke
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom
 • Generellt nedsatt hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
 • Generellt nedsatt hälsa på grund av bruk av narkotika och/eller riskbruk av alkohol

Även personal som arbetar nära patienter och brukare inom vård-och omsorg rekommenderas årlig influensavaccinering. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas årlig vaccination.  

För de flesta i övrigt friska personer innebär influensa oftast inte en farlig sjukdom, men en person kan smitta någon dag innan symtomdebut och kan därmed sprida smitta till sårbara grupper. Detta är anledningen till att all vårdpersonal, som arbetar nära personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa, rekommenderas att vaccinera sig.

Personer som inte tillhör riskgrupp eller är vårdpersonal betalar 250 kronor.

Riktlinje för genomförande i Västerbotten

Rutindokument

Patientinformation om vaccination mot influensa på nätet