Pneumokockvaccination

Information om vaccination mot pneumokocker på 1177.se

Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Vaccination mot pneumokocker

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas av Folkhälsomyndigheten till vuxna och barn över två år, om de har sjukdomar och tillstånd som ger en ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Dessutom rekommenderas vaccination till alla personer som är 65 år och äldre. Pneumokockvaccination är gratis i Västerbotten för personer som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens definition. Personer som är 65 år och äldre samt till personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
 • cystisk fibros
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • cochleaimplantat
 • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • personer som har haft invasiv pneumokockinfektion
 • personer som röker
 • personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 • svetsare

Läs mer om rekommendationer angående pneumokockvaccination i Rekommendation om pneumokockvaccination