RS-vaccination

RSV-vacciner och monoklonal behandling

Vaccination mot RS-virus på 1177.se

Folkhälsomyndigheten tog beslut om riskgrupper för svår RSV-infektion och rekommendation för vaccination bland personer 60 år och äldre. Rekommendationen publicerades 21/9-2023 och gäller från 20/9-2023. Det första vaccinet mot RSV (Arexvy) blev godkänt för personer 60 år och äldre inom EU den 6:e juni 2023. Ett annat vaccin mot RSV, Abrysvo, för personer 60 år och äldre samt för maternell vaccination (vaccination av gravida) blev godkänt inom EU den 21:a augusti 2023.

Riskgrupper för svår RSV-infektion som rekommenderas vaccination

  • Alla 75 år och äldre
  • Vuxna som är 60 år och äldre med underliggande sjukdomar i stort i linje med rekommendation för influensavaccination med några små skillnader.
  • Inget vaccin finns upphandlat i vår region och inte heller nationellt ännu. Utifrån att inget vaccin finns upphandlat kommer regionen inte att kunna erbjuda detta vaccin brett inför kommande säsong. Vaccinet finns i dagsläget endast tillgängligt via privata aktörer och som bekostas av kunden själv.
  • Regionen har påbörjat arbetet med ställningstagande till införande av vaccination inför säsongen 2024/2025.

Ingen rekommendation gällande vaccination av gravida inför denna säsong. Utredning kring en eventuell rekommendation pågår.

Inför vintersäsongen 2023/2024 har ett nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus godkänts för barn under 12 månader. Läkemedlet, Beyfortus är en monoklonal antikropp som ges en gång under säsongen. Läkemedelsverket publicerade beslut om rekommendation för barn gällande Beyfortus monoklonal fredag 22/9-2023.

FoHM barn i riskgrupp och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation gällande RSV-behandling av barn

Pris och tillgänglighet inför kommande säsong är för närvarande inte känt

Sedan tidigare finns Synagis som är en monoklonal antikropp som ges till ett fåtal barn med mycket hög risk för svår sjukdom under RSV-säsongen. Denna antikropp är kortidsverkande och ges en gång per månad under säsongen.