Kontaktpersoner

Lycksele

Samtliga yrkesgrupper

Anna Mattsson
0950–391 48
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se

 

Skellefteå

Sjuksköterskor, paramedicin, skötare, ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterskor

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Medicinska sekreterare/vårdadministratörer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Undersköterskor

Sven Schampi
0910–77 18 65
sven.schampi@regionvasterbotten.se

AT-, ST- och specialistläkare

Mona Burman
0910–77 18 66
mona.burman@regionvasterbotten.se

 

Umeå

AT- och ST-läkare, PTP-psykologer

Karin Forsén
090–785 37 12
karin.forsen@regionvasterbotten.se

Sjuksköterskor, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, undersköterskor
Paramedicin: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Barnmorskor

Cecilia Hansson
090–785 20 24 
cecilia.hansson@regionvasterbotten.se

Skötare

Maria Mukka
090–785 20 27 
maria.mukka@regionvasterbotten.se

 

Länsövergripande verksamhet

Ambulanssjukvården Västerbotten

Maria Ingvarsson
090–785 10 39
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se

Laboratorieverksamheter

Boel Magnusson
090–785 37 15
boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Röntgensjuksköterskor 

Elisabeth Holmgren
073–412 31 17
elisabeth.a.holmgren@regionvasterbotten.se

Tandvård

Maria Björklund
090–785 35 65
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se

Regionens serviceverksamheter, till exempel fastigheter, växel, städ och transport

Maria Ekström
090–785 32 85
maria.ekstrom@regionvasterbotten.se

 

Primärvård

Lycksele och Södra Lappland

Anton Forsgren
090–785 32 83
anton.forsgen@regionvasterbotten.se

Skellefteå med kranskommuner

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Umeå med kranskommuner

Maria Ingvarsson
090–785 10 39
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se 

Elisabeth Holmgren
073–412 31 17
elisabeth.a.holmgren@regionvasterbotten.se 

Marie Eriksson
073–270 03 43
marie.j.eriksson@regionvasterbotten.se

Carina Larsson tf enhetschef för kompetenss- och rekrytering
E-post
carina.larsson@regionvasterbotten.se