Kontaktpersoner

Är du intresserad av att arbeta hos oss här på Region Västerbotten och vill veta mer? På den här sidan hittar du personer som du kan kontakta för mer information om hur det är att arbeta på de olika orterna.

Lycksele

Samtliga yrkesgrupper

Lisa Hansen
090-785 32 83
lisa.hansen@regionvasterbotten.se

Skellefteå

Sjuksköterskor, paramedicin, skötare

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Medicinska sekreterare/vårdadministratörer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Undersköterskor

Sven Schampi
0910–77 18 65
sven.schampi@regionvasterbotten.se

AT-läkare

Maria Sörling Burén
070-2633460
maria.sorling.buren@regionvasterbotten.se

Umeå

AT- och ST-läkare, PTP-psykologer

Karin Forsén
090–785 37 12
karin.forsen@regionvasterbotten.se

Sjuksköterskor, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, undersköterskor
Paramedicin: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Barnmorskor

Emilie Karlsson
090-758 32 79
emilie.karlsson@regionvasterbotten.se

Skötare

Maria Mukka
090–785 20 27 
maria.mukka@regionvasterbotten.se

Länsövergripande verksamhet

Ambulanssjukvården Västerbotten

Maria Ingvarsson
090-785 10 39
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se

Laboratorieverksamheter

Boel Magnusson
090–785 37 15
boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Röntgensjuksköterskor 

Stina Lindahl
090-785 90 35
stina.lindahl@regionvasterbotten.se

Tandvård

Maria Björklund
090–785 35 65
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se

Regionens serviceverksamheter, till exempel fastigheter, växel, städ och transport

Lisa Jonsson
076-135 86 89
lisa.c.jonsson@regionvasterbotten.se 

Primärvård

Lycksele och Södra Lappland

Lisa Hansen
090-785 32 83
lisa.hansen@regionvasterbotten.se

Skellefteå med kranskommuner

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Umeå med kranskommuner

Emilie Karlsson
090-758 32 79
emilie.karlsson@regionvasterbotten.se