Kontaktpersoner

Är du intresserad av att arbeta hos oss här på Region Västerbotten och vill veta mer? På den här sidan hittar du personer som du kan kontakta för mer information om hur det är att arbeta på de olika orterna.

Lycksele

Samtliga yrkesgrupper

Linnea Sundin
076-119 77 31
linnea.sundin@regionvasterbotten.se 

Skellefteå

Sjuksköterskor, paramedicin, skötare

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Medicinska sekreterare/vårdadministratörer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Undersköterskor

Sven Schampi
0910–77 18 65
sven.schampi@regionvasterbotten.se

AT-läkare

Maria Sörling Burén
070-263 34 60
maria.sorling.buren@regionvasterbotten.se

Umeå

AT- och ST-läkare, PTP-psykologer

Karin Forsén
090–785 37 12
karin.forsen@regionvasterbotten.se

Sjuksköterskor, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, undersköterskor
Paramedicin: arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer

Thomas Bodén
090–785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Barnmorskor

Ida Maarman
090-785 32 79
ida.maarman@regionvasterbotten.se

Skötare

Maria Mukka
090–785 20 27 
maria.mukka@regionvasterbotten.se

Länsövergripande verksamhet

Ambulanssjukvården Västerbotten

Maria Ingvarsson
090-785 10 39
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se

Laboratorieverksamheter

Boel Magnusson
090–785 37 15
boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Röntgensjuksköterskor 

Stina Lindahl
090-785 90 35
stina.lindahl@regionvasterbotten.se

Tandvård

Maria Björklund
090–785 35 65
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se

Regionens serviceverksamheter, till exempel fastigheter, växel, städ och transport

Lisa Jonsson
076-135 86 89
lisa.c.jonsson@regionvasterbotten.se 

Primärvård

Lycksele och södra Lappland

Cecilia Hansson
090-785 37 77
cecilia.hansson@regionvasterbotten.se

Skellefteå med kranskommuner

Anna Johansson
070–242 32 84
anna.a.johansson@regionvasterbotten.se

Umeå med kranskommuner

Emma Risberg
076-539 26 05
emma.risberg@regionvasterbotten.se