Kontaktpersoner

Lycksele

Samtliga yrkesgrupper

Anna Mattsson, 0950-391 48
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se

AT- och ST-läkare

Anna Mattsson 0950-391 48
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se

 

Skellefteå

Sjuksköterskor

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@regionvasterbotten.se

Medicinska sekreterare / vårdadministratörer

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@regionvasterbotten.se

Paramedicin

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@regionvasterbotten.se

Undersköterskor

Sven Schampi, 0910-77 18 65
sven.schampi@regionvasterbotten.se

Skötare

Pia Östlund, 0910-77 18 64
pia.ostlund@regionvasterbotten.se

AT-, ST- och specialistläkare

Mona Burman, 0910-77 18 66
mona.burman@regionvasterbotten.se

 

Umeå

AT- och ST-läkare

Karin Forsén, 090-785 37 12
karin.forsen@regionvasterbotten.se

Sjuksköterskor

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Medicinska sekreterare / vårdadministratörer

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Undersköterskor

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Barnmorskor

Cecilia Hansson, 090-785 20 24 
cecilia.hansson@regionvasterbotten.se

Paramedicin

Thomas Bodén, 090-785 24 41
thomas.boden@regionvasterbotten.se

Skötare

Anton Forsgren, 090-785 32 83
anton.forsgren@regionvasterbotten.se

  

Länsövergripande verksamhet

Laboratorie

Boel Magnusson, 090-785 37 15
boel.magnusson@regionvasterbotten.se

Röntgensjuksköterskor 

Madelene Broberg Ottosson, 090-787 18 07
madelene.broberg.ottosson@regionvasterbotten.se

Ambulans

Maria Ingvarsson, 090-785 10 39
maria.ingvarsson@regionvasterbotten.se

Tandvård

Maria Björklund, 090-785 35 65
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se

Regionens serviceverksamheter, till exempel städ och transport

Maria Ekström, 090-785 32 85
maria.ekstrom@regionvasterbotten.se

 

Primärvård

Lycksele och Södra lappland

Åsa Unée, 0950-391 51 
asa.unee@regionvasterbotten.se

Skellefteå med kranskommuner

Johan Burén, 090-785 08 78
johan.buren@regionvasterbotten.se

Umeå med kranskommuner

Linda Välitalo, 090-785 20 29
linda.valitalo@regionvasterbotten.se

Malin Vennberg Chef för Enheten för kompetensutveckling och rekrytering
E-post
malin.vennberg@regionvasterbotten.se