Huvudhandledare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra huvudhandledare för varje ämne inom ST-utbildning för tandläkare vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

Käkkirurgi
Carina Lundqvist
E-post: carina.lundqvist@regionvasterbotten.se

Pedodonti
Pernilla Lif Holgersson
E-post: pernilla.lif@regionvasterbotten.se alt pernilla.lif@umu.se

Ortodonti
Marie Marklund
E-post: marie.marklund@regionvasterbotten.se

Bettfysiologi
Anders Wänman
E-post: anders.wanman@regionvasterbotten.se

Odont radiologi
Per Erik Legrell
E-post: pererik.legrell@regionvasterbotten.se

Oral protetik
Margareta Molin Thorén
E-post: margareta.molin@umu.se

Endodonti
Malin Brundin
E-post: malin.brundin@regionvasterbotten.se

Parodontologi
Carola Åberg-Höglund
E-post: carola.hoglund.aberg@regionvasterbotten.se

Charlotta Svanberg ST studierektor
E-post
charlotta.svanberg@regionvasterbotten.se
Marie Nystedt ST-administratör
E-post
marie.nystedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 14