Utbildningsplaner

Här hittar du utbildningsplaner för respektive ämne inom ST-tandläkarutbildningen vid Tandläkarhögskolan i Umeå.

Utbildningsplaner  

Länk till http://sttandlakare.se/ - se under respektive ämnesförening via länk från sttandläkares hemsida. 

Länk till Socialstyrelsens hemsida - https://www.socialstyrelsen.se/sok/?q=ST+tj%C3%A4nstg%C3%B6ring -

Susanna Marklund ST studierektor
E-post
susanna.marklund@regionvasterbotten.se
Marie Nystedt ST-administratör
E-post
marie.nystedt@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 14