Regionens revisorer 30 augusti 2018

Protokoll från regionens revisorers sammanträde 2018-08-30 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-08-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-09-20

Protokollet finns tillgängligt på revisionskontoret, regionshuset Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan