Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet, arbetsutskottet 16 augusti 2018

Protokoll från nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskotts sammanträde 2018-08-16 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-08-27

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-09-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan