Nämnd för folkhälsa och primärvård i södra Lappland, arbetsutskott 2018-08-09

Protokoll från nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lapplands arbetsutskotts sammanträde 2018-08-09 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-08-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-09-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionsledningen, Köksvägen 11 Umeå

 

Tillbaka till nyhetslistan