Nämnd för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen, arbetsutskott 15 augusti

Protokoll från nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-15 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-08-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-09-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan