Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 14 juni 2018

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö sammanträde 2018-06-14 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-08-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-08-31

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Tillbaka till nyhetslistan