Samråd med nationella minoriteter, sverigefinnar 7 maj 2018

Protokoll från samrad med nationella minoriteter, sverigefinnar har justerats.

Anslagsdatum: 2018-08-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-08-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionsledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan