Regio Stars Västerbotten - Vinnare 2023

Regio Stars Västerbotten är ett initiativ av Region Västerbotten som uppmärksammar nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten. Med utmärkelsen vill Region Västerbotten visa hur aktörer i länet bidrar till nytta för Västerbotten och västerbottningarna.

Vinnare av Regio Stars Västerbotten 2023

 

Årets vinnare belönades under Mötesplats Lycksele den 31 maj. En av vinnarna var Umeå Biotech Incubator, UBI.

– Det känns fantastiskt kul att vårt projekt uppmärksammas och får pris, säger Jennie Ekbeck, vd på UBI, och projektledare för Life science motorn 2.0.

– Vi inledde projektet år 2019, med målet att bidra till en växande Life science-industri i Umeå. Det långsiktiga målet till år 2030 är att bolag i sektorn som har huvudkontor i Umeå ska ha 1 000 anställda och omsätta 1,5 miljarder kronor. Faktum är att vi ligger väl i linje med det. Sedan 2019 har antalet arbetstillfällen i branschen ökat med 17 procent årligen och den totala omsättningen har trefaldigats från 200 miljoner till 600 miljoner kronor, berättar Jennie Ekbeck.

Vid Mötesplats Lycksele delade också RF-SISU ut ett pris: Årets idrottsförening i Västerbotten. Priset lyfter fram föreningar som bidrar särskilt positivt – till samhället, till idrotten eller på annat sätt. Årets vinnare var Stöcke IF.

Region Västerbotten gratulerar vinnarna!

Vinnare Regio Stars 2023

Kategori: En nytänkande och smart region

Vinnare: VIDDE , Vidde Snow Mobility AB

Motivering: För att ha kommit en bra bit på vägen mot att bidra till den gröna omställningen genom att utveckla en eldriven skoter med ett cirkulärt perspektiv i produktionen. VIDDE minskar behovet av fossila drivmedel, och det behövs i en nytänkande och smart region.

Kategori: En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling

Vinnare: Life science motorn 2.0, Umeå Biotech Incubator

Motivering: För konkreta resultat i form av branschtillväxt, ett stärkt hållbarhetsfokus och kunskapsuppbyggnad i regionen. Life science motorn 2.0 sätter Västerbotten på kartan som en region med platsbaserad, hållbar näringslivsutveckling.

Kategori: En nära tillgänglig region

Vinnare: FAIR , Kvarkenrådet

Motivering: Genom ett jämställt, kommunikativt och hållbart arbetssätt har de bidragit till att en rad aktörer har tagit viktiga kliv i elflygets utveckling. FAIR bidrar med smarta lösningar för en nära tillgänglig region.

Kategori: En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i

Vinnare: Multiarena StorumanStorumans idrottsförening

Motivering: Den nya multiarenan och är en populär mötesplats för befolkning och besökare i alla åldrar och med olika bakgrund. Med ett hållbarhetsperspektiv och samarbeten med grannkommunerna är Multiarena Storuman ett bidrag till en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i.