Folkhögskolestyrelsen

Regionen har två egna folkhögskolor, Storumans och Vindelns.

Folkhögskolorna leds av en gemensam styrelsen, folkhögskolestyrelsen, som utövar den politiska styrningen av skolorna och ansvarar för verksamheten.

Styrelsen består av 7 ledamöter.

 

Ordförande
Jamal Mouneimne (S)

Kontaktuppgifter till Jamal Mouneimne

 

Vice ordförande
Per-Martin Jonasson (KD)

Per Martin Jonasson

Kontaktuppgifter till Per-Martin Jonasson