Folkhögskolestyrelsen

Västerbottens folkhögskola är ett samarbete mellan Storumans och Vindelns folkhögskolor.

Folkhögskolorna leds av folkhögskolestyrelsen, som utövar den politiska styrningen av skolorna och ansvarar för verksamheten. Styrelsen har sju ledamöter.

Ordförande
Jamal Mouneimne (S)
Kontaktuppgifter till Jamal Mouneimne

Vice ordförande
Per-Martin Jonasson (KD)
Kontaktuppgifter till Per-Martin Jonasson

Per Martin Jonasson

Samtliga förtroendevalda i folkhögskolestyrelsen

Folkhögskolestyrelsens reglemente

I reglementet kan du läsa mer om vilket ansvar styrelsen har för folkhögskolorna.

Reglemente för folkhögskolestyrelsen 

 

Pernilla Brändström Sekreterare
E-post
pernilla.brandstrom@regionvasterbotten.se