Södra Lappland

Beredningen har i uppgift att jobba med regionplanens uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. I detta ingår att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser och att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Beredningen består av 15 ledamöter.

 

Ordförande
Daniel Johansson (V)

daniel.e.johansson@regionvasterbotten.se

 Maria Kristoffersson 

1:e vice ordförande
Maria Kristoffersson (C)

maria.kristoffersson@regionvasterbotten.se

 Urban Lindström 

2:e vice ordförande
Urban Lindström (S)

urban.lindstrom@regionvasterbotten.se

Visa alla förtroendevalda i beredningen

Rapporter och dokument

Ta del av beredningen för folkhälsa och demokrati södra Lapplands senaste rapport till regionfullmäktige nedan.

Beredningen för folkhälsa och demokrati i södra Lapplands rapport 2021

Beredningens ordförande har tillsammans med 1:a och 2:a viceordförande under 2020–2021 gått en folkhälsovetenskaplig utbildning via Umeå universitet. Utbildningen har resulterat i en examinerande rapport samt en redovisning av folkhälsoarbete i Södra Lappland.

Klara Lundgren Nämndsekreterare, utredare
E-post
klara.lundgren@regionvasterbotten.se