Umeåregionen

Beredningen har i uppgift att jobba med regionplanens uppdrag inom ramen för folkhälsa och demokrati. I detta ingår att öka kunskapen om medborgarnas behov av åtgärder och insatser och att verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda.

Beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionen består av 15 ledamöter.

Mahmoud Alturk

Ordförande
Mahmoud Al Turk (S)

Mahmoud.Alturk@regionvasterbotten.se

 Anna-Karin Nilsson

1:e vice ordförande
Anna-Karin Nilsson (M)

annakarin.nilsson@regionvasterbotten.se

 Mariam Salem

2:e vice ordförande
Mariam Salem (MP)

mariam.salem@regionvasterbotten.se

Visa alla förtroendevalda i beredningen

 

Rapporter och dokument

Ta del av beredningen för folkhälsa och demokrati Umeås senaste rapport till regionfullmäktige nedan.

Beredningen för folkhälsa och demokrati i Umeåregionens rapport 2021

Ann-Sofi Grenholm Utredare
E-post
annsofi.grenholm@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 70 78