Beredning Primärvård och tandvård

Bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden och för nämndens räkning inhämta kunskap och information inom primärvårdsverksamhet och tandvårdsverksamhet som bedrivs i Region Västerbottens regi.

Presidium

Ordförande
Margaretha Löfgren (V)

Kontaktuppgifter till Margaretha Löfgren

 
Jens Wennberg

1:e vice ordförande
Jens Wennberg (L)

Kontaktuppgifter till Jens Wennberg

Susanne Dufvenberg (S)

2:e vice ordförande
Susanne Dufvenberg (S)

Kontaktuppgifter till Susanne Dufvenberg

 

Visa alla förtroendevalda i utskottet

Maria Sterner Sekreterare
E-post
maria.sterner@regionvasterbotten.se