Utskott för primärvård och tandvård

Presidium

Jonas Karlberg

Ordförande
Jonas Karlberg (V)

Kontaktuppgifter till Jonas Karlberg

 
Marianne Normark (L)

1:e vice ordförande
Marianne Normark (L)

Kontaktuppgifter till Marianne Normark

Susanne Dufvenberg (S)

2:e vice ordförande
Susanne Dufvenberg (S)

Kontaktuppgifter till Susanne Dufvenberg

 

Visa alla förtroendevalda i utskottet

Karin Linder Sekreterare
E-post
karin.linder@regionvasterbotten.se