Beredning Primärvård och tandvård

Bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden och för nämndens räkning inhämta kunskap och information inom primärvårdsverksamhet och tandvårdsverksamhet som bedrivs i Region Västerbottens regi.

Sofia Jonsson Sekreterare
E-post
sofia.c.jonsson@regionvasterbotten.se