Beredning Primärvård och tandvård

Bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden och för nämndens räkning inhämta kunskap och information inom primärvårdsverksamhet och tandvårdsverksamhet som bedrivs i Region Västerbottens regi.

Maria Sterner Sekreterare
E-post
maria.sterner@regionvasterbotten.se