Delegationen för social välfärd och hälsa

Delegationen för social välfärd och hälsa är ett samverkansorgan mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län

Delegationen har ett särskilt beredningsansvar för frågor kopplade till hälsa och social välfärd. 

Beredningen består av sju (7) ledamöter, som väljs av primärkommunala beredningen (PKB). Delegationens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Nina Olofsdotter Nämndsekreterare och utredare regionala utvecklingsnämnden
E-post
nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se
Mobil
073-039 28 06