Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor för Region Västerbotten, exemplevis regionens mål, budget och skattesats. Ledamöterna består av 71 folkvalda politiker.

Hur ledamöternas mandat fördelas i regionfullmäktige styrs ytterst av västerbottningarna själva via allmänna val var fjärde år. Det senaste valet resulterade i att åtta politiska partier representeras: Socialdemokraterna 26 mandat, Moderaterna 10, Vänsterpartiet 10, Centerpartiet 8, Liberalerna 6, Sverigedemokraterna 5, Kristdemokraterna 4 och Miljöpartiet 2. Ledamöterna träffas cirka fem gånger varje år.

Presidium

 Roger Marklund

Ordförande
Roger Marklund (S)
roger.marklund@regionvasterbotten.se

  Harriet Hedlund

1:e vice ordförande
Harriet Hedlund (S)
harriet.hedlund@regionvasterbotten.se

 Jens Wennberg

2:e vice ordförande
Jens Wennberg (L)
jens.wennberg@regionvasterbotten.se

Webbsändningar från regionfullmäktige

Sofia Jonsson Sekreterare
E-post
sofia.c.jonsson@regionvasterbotten.se