Beredning för folkhälsa

Beredningen för folkhälsa ska bereda ärenden inom området folkhälsa ur ett medborgarperspektiv. Beredningen har 7 ledamöter.

Presidium

Urban Lindström

Ordförande
Urban Lindström (S)

urban.lindstrom@regionvasterbotten.se

1:e vice ordförande
Charlotta Jansson Enquist (M)

charlotta.jansson.enquist@regionvasterbotten.se

Lilian Nilsson

2:e vice ordförande
Lilian Nilsson (V)

lilian.nilsson@regionvasterbotten.se

Uppdragsbeskrivning Beredning för folkhälsa