Välkommen till Tandhajpen!

Folktandvården Västerbotten arbetar aktivt för att förbättra munhälsa hos barn och ungdomar och är angelägna om att utveckla nya arbetssätt i syfte att höja samhällets kunskap om tänders betydelse för god hälsa och psykiskt välbefinnande. Och tävlingen Tandhajpen är ett av våra verktyg för att nå detta mål.

Varför är det viktigt att sköta om sina tänder?

Människor och djur behöver tänder för att tugga och äta. Tänder behövs för att forma ljud och kunna prata. Tänder är vackra som ädelstenar men kan vara livsfarliga och användas som vapen. Vi människor kan göra proteständer för att ersätta en tand som blivit allt för trasig. Ibland kan även djur få proteständer för att kunna leva vidare och utföra ett arbete som till exempel en polishund. Att sköta sina tänder på bästa sätt för att hålla dom friska är jätteviktigt för dig, mig och alla djuren på hela jordklotet.

/länk till Youtube - eller inbäddad film/

Vad är Tandhajpen?

Tandhajpen är en tävling för elever i årskurs 4 i Västerbottens län. Ett övergripande syfte med Tandhajpen är att öka intresset för att behålla god hälsa och stimulera ett hållbart lärande för gemensam problemlösning. Folktandvården ser det som en styrka att tillsammans med lärare och elever kunna söka kunskap och fakta om livsavgörande val och god hälsa i ett livslångt perspektiv.

Om tävlingen

Eleven tävlar tillsammans med sin klass mot andra klasser. Klassen kan skicka in ett eller flera tävlingsbidrag, det är helt valfritt. Första pris är ett besök för hela klassen på Lycksele Djurpark inklusive lunchpaket och ett guidat besök till ett av Djurparkens djur. I priset ingår även ett resebidrag.

Tävlingsuppdraget är att beskriva varför tänder har betydelse för hälsa, överlevnad eller välbefinnande för ett djur eller en människa. Det kan visas genom en bild, film, dans, sång, konstverk, intervju av någon kunnig person, spel, bok, dikt, Power-point presentation, faktablad, collage eller på ett annat beskrivande sätt.

En tävlingsjury kommer att utse vinnare efter bedömning av följande punkter:

  • Hur väl det framgår att tänder är nödvändiga för hälsa, överlevnad och välbefinnande hos en djurart eller hos människan.
  • Att kunskap om tänder, deras utveckling och funktion hos djur och människa är informativt och korrekt.
  • Att bidraget inspirerar betraktaren till lärande och förståelse för hälsa hos djur och människor.
  • Att bidraget har ett respektfullt förhållningssätt till djur och människor.

Regler

  • Tävlingen är endast öppen för årskurs 4 i Västerbottens län. Inskickade bidrag måste vara original och inte plagiera text, musik, sång eller andra upphovsrättsskyddade verk. Bidrag som är inlämnade för sent beaktas inte. Juryn utser enhälligt vinnaren. Juryns medlemmar består av [obs: ska läggas till]
  • Bidraget ska skickas in via mejl, post eller lämnas direkt till en av folktandvårdens kliniker senast den 13 juni 2022. Med tävlingsbidraget ska det följa uppgifter om skola, klass, ansvarig lärare, antal elever i klassen, namnet på de elever som gjort bidraget.
  • Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner man även att vi får publicera de inskickade bidragen tillsammans med namn på klass och skola.

 

Våra samarbetspartners 2022

Logo för Lycksele djurpark      Logo Norrmejerier     Logotyp för Länstrafiken Västerbotten

 

Karin Sunnegårdh-Grönberg Tandvårdsstrateg
E-post
karin.sunnegardh@regionvasterbotten.se
Telefon
070-274 37 30