Turism

Region Västerbotten turism är länets regionala turistorganisation och en del av Region Västerbotten. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län.

Region Västerbotten Turisms uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län. En hållbar besöksnäring definieras som en näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar gästens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.