Hållbar besöksnäring

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (ur Brundtlandrapporten 1987). Under benämningen hållbar tillväxt arbetar Region Västerbotten Turism för en ökning av värdet på Västerbottens besöksnäring, men en ökning som fortfarande tillgodoser morgondagens behov. En verksamhet som bidrar till hållbar tillväxt stärker ekonomins långsiktiga utvecklingskraft, har avtagande miljöpåverkan och utvecklar humankapital och socialt kapital.

Företag behöver ständigt förnya sig för att möta samhällsutmaningar av olika slag. Det handlar om att arbeta smartare och utveckla nya varor, tjänster och affärsmodeller. Konkurrenskraftiga företag kännetecknas av att de är innovativa, effektiva och jobbar smart. Att tänka nytt och att förnya sig är avgörande för att företag ska klara sig över tid, vara en del av en hållbar utveckling och kunna möta morgondagens konkurrensvillkor i en global ekonomi.

För destinationerna handlar det om att ständigt utveckla sitt arbete med att skapa och behålla miljöer som är attraktiva för människor och näringslivet. Tillsammans kommer Region Västerbotten Turism långsiktigt arbeta med att kvalitetssäkra och stödja destinationerna till att arbeta mer hållbart.