Exportmogna destinationer

Svensk besöksnäring siktar på en fördubbling av turismen till år 2020. För att nå dit krävs satsningar och investeringar som utgår från de formulerade målen och fokusområdena. Ett av de viktiga områdena är behovet att utveckla fler exportmogna destinationer för att stärka konkurrenskraften.

För att en destination ska uppnå exportmognad måste utvecklingen utgå från marknadens och målgruppens krav – dessa krav kan se olika ut på olika marknader.

Vad menas med turistexport?

Besökare från andra länder som reser till Sverige och spenderar pengar på boende, mat, transporter, shopping, upplevelser och aktiviteter.

Vad innebär exportmognad?

Att känna den internationella målgruppens behov och drivkrafter för att kunna anpassa den egna verksamheten och erbjuda produkter och tjänster som matchar deras efterfrågan.

Hur skapar vi en exportmogen destination?

VisitSweden och Exportmognad.se har tagit fram ett antal kriterier som utgår från marknadens och målgruppens krav och behov:

 • Destinationen kan erbjuda 2-5 dagars helhetsupplevelse (bo, äta, göra, resa)
 • Destinationens erbjudande är samlat, paketerat och köpbart.
 • Språkanpassad kommunikation
 • Det finns en lokal organisation med tydligt mandat att representera destinationen
 • Gemensam prioritering av marknader och målgrupper
 • Det finns en plan och långsiktig finansiering av marknadsaktiviteter samt en gemensam varumärkesplattform
 • Den lokala organisationen ansvarar för utveckling och implementering av destinationens gemensamma affärsplan utifrån kunskap och marknad, målgrupp, produktutbud och resurser.
 • Destinationen har en affärsmodell för hur samverkande företag på destinationen kan utvecklas lönsamt.

Dessutom bör..

 • det finnas en hållbarhetsstrategi för destinationen
 • destinationen aktivt arbeta för att kvalitetssäkra sina produkter
 • destinationen sökerställa delaktighet av lokalbefolkningen för ett gott värdskap