Verksamhetsförlagda utbildningsplatser

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, innebär att högskolor och universitet lägger delar av en utbildning till vårdens verksamheter.

Våra studenter arbetar med personcentrerad vård under handledning med ansvar för såväl omvårdnad som medicinsk vård. På vissa avdelningar arbetar vi enligt peerlearning-modellen med studenttäta salar. Det innebär att studenter arbetar i par under handledning med ansvar för flera patienter.

Vad erbjuder vi?

  • Tillgång till Kliniskt träningscentrum, KTC
  • Möjlighet till extraarbete och sommarjobb under studietiden
  • Regelbunden reflektion med handledare/huvudhandledare
  • Goda möjligheter till en tillsvidareanställning efter utbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdutbildningar regleras i ett huvudavtal mellan Region Västerbotten och Umeå universitet. Volymavtal gäller för hur många platser varje enhet ska erbjuda och dessa revideras årligen.

Placering i Umeå, Skellefteå eller Lycksele

Den kliniska utbildning sker huvudsakligen i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Utplaceringar sker i samarbete med utbildningssamordnare vid Umeå universitets olika utbildningsprogram.

Mer information om våra sjukhus:

Kontakt VFU och klinisk praktik

Frågor rörande sjuksköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut-,  dietist-, socionom, psykolog- och biomedicinsk analytikerprogrammen:
vfu@regionvasterbotten.se 

Frågor gällande Läkarprogrammet, Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning eller Kunskapsprov för läkare:
infocenter@umu.se