Verksamhetsförlagda utbildningsplatser

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, innebär att högskolor och universitet lägger delar av en utbildning till vårdens verksamheter.

Våra studenter arbetar med personcentrerad vård under handledning med ansvar för såväl omvårdnad som medicinsk vård. På vissa avdelningar arbetar vi enligt peerlearning-modellen med studenttäta salar. Det innebär att studenter arbetar i par under handledning med ansvar för flera patienter.

Vad erbjuder vi?

  • Tillgång till Kliniskt träningscentrum, KTC
  • Möjlighet till extraarbete och sommarjobb under studietiden
  • Regelbunden reflektion med handledare/huvudhandledare
  • Goda möjligheter till en tillsvidareanställning efter utbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdutbildningar regleras i ett huvudavtal mellan Region Västerbotten och Umeå universitet. Volymavtal gäller för hur många platser varje enhet ska erbjuda och dessa revideras årligen.

Placering i Umeå, Skellefteå eller Lycksele

Den kliniska utbildning sker huvudsakligen i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Utplaceringar sker i samarbete med utbildningssamordnare vid Umeå universitets olika utbildningsprogram.

Du som får din placering i Skellefteå och Lycksele är garanterad bostad.

Mer information om våra sjukhus:

Kontaktpersoner VFU och klinisk praktik

VFU-strateg

Carina Olovsson 
carina.olovsson@regionvasterbotten.se
090- 785 09 70, 070-5820970

Internationell samordnare för läkarstudenter, Medicinska fakulteten Umeå universitet

David Eriksson
david.eriksson@umu.se

Handläggare för arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammet

Gun Eriksson
gun.eriksson@regionvasterbotten.se
090- 785 96 32

Handläggare för biomedicinsk analytiker, dietist-, socionom- och psykologprogrammet

Anette Ekman
anette.ekman@regionvasterbotten.se
090 - 785 87 07

Studierektor för omvårdnadspersonal samt externa VFU-förfrågningar

Undersköterskor, sjuksköterskor, skötare, barnsköterska m.fl.

Marléne Eriksson
marlene.eriksson@regionvasterbotten.se
090-785 31 63

Handläggare för vård- och omsorgscollege

Ann-Sofie Hjelm
annsofi.hjelm@regionvasterbotten.se
090-785 12 22

Kontaktperson för vårdadministrativa programmet

Thomas Bodén 
thomas.boden@regionvasterbotten.se
090-785 24 41

Samordnare för praoelever

Kontakta i första hand studie- och yrkesvägledare på din skola.

Lycksele: HR-partner Anna Wikström 
anna.wikström@regionvasterbotten.se
0950-391 48, 072-533 91 48

Skellefteå: HR-assistent Sven Schampi
sven.schampi@regionvasterbotten.se
070-241 25 87

Umeå: Handläggare Ann-Sofie Hjelm
annsofi.hjelm@regionvasterbotten.se
090-785 12 22