Aspirantutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot intensivvård

Är du sjuksköterska och vill utbilda dig till specialistsjuksköterska inom intensivvård? Sök till aspirantprogrammet på Norrlands universitetssjukhus!

Foto: Klas Sjöberg

Som aspirant får du en inblick i hur det är att jobba med intensivvård på en postoperativ avdelning eller intensivvårdsavdelning innan din specialistutbildning. Du erbjuds även utbildningsbidrag under studietiden.

Avdelningar som söker aspiranter

  • Allmän intensivvårdsavdelning, Allmän IVA
  • Thoraxintensivvårdsavdelningen, THIVA
  • Neurointensivvårdsavdelningen, NIVA
  • Postoperativa avdelningen, Postop

Hur ansöker jag till aspirantprogrammet?

Du ansöker om en aspirantplats på respektive avdelning. Du ansöker även till specialistutbildningen inom intensivvård vid Umeå universitet. Vid behov kan Region Västerbotten säkra en plats på utbildningen.

Antagningsprocessen för aspirantprogrammet följer sedvanlig rekryteringsprocess med urval, intervjuer, referenstagning och slutligen besked om du blivit antagen eller ej.

Blir du antagen får du en tillsvidareanställning inom Regionen, som vid en ordinarie anställning.

Upplägget under aspiranttiden sker i samråd med din nuvarande arbetsplats och kan se olika ut.

Vem kan söka?

Du ska vara grundutbildad sjuksköterska med formell behörighet och ett intresse för intensiv- och postoperativ vård. Du har minst ett års erfarenhet av yrket. Omvårdnad C är ett krav och högskolepoäng är meriterande.

Hur fungerar det med lön och semester?

Under specialistutbildningen får du regionens utbildningsbidrag vilket är semestergrundande. Efter avslutad utbildning fortsätter du din tjänst inom regionen men nu som specialistsjuksköterska inom intensivvård på den enhet där du blev antagen.

Sommaren under dina studier har du fyra veckors semester och resterande veckor arbetar du. Utbildningsbidraget betalas inte ut under semestrar och studieuppehåll.

Utbildningsaktiviteter

Innan kursstart introduceras du på din avdelning. Introduktionen byggs på med aspirantaktiviteter och utbildning.

Mer om respektive avdelning i programmet

Intensivvårdsavdelningen

På intensivvårdsavdelningen vårdas patienter med svikt i sina vitala funktioner med anledning av större operationer, olyckor eller svårare sjukdomstillstånd. Eftersom vi vårdar patienter av alla kategorier förutom thoraxopererade och prematura barn, utvecklas vår kunskap till en unik och bred bas. Vi har ett nära samarbete med undersköterskor, fysioterapeut, kurator och läkare som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.

Intensivvårdsavdelningen har tio vårdplatser och ungefär 850 vårdtillfällen per år.

Thoraxintensivvårdsavdelningen

Thoraxintensivvårdsavdelningen har i uppdrag att postoperativt intensivvårda de cirka 1 000 patienter från norra regionen som genomgår hjärt- och lungkirurgi. Här intensivvårdas även patienter med svår hjärt- och lungsvikt som har behov av cirkulationsstöd som ECMO, Aortaballongpump och dialys.

Alla patienter övervakas och behandlas med fokus på ABCDE (luftväg/andning, cirkulation, neurologi, smärta och elimination). THIVA har åtta intensivvårdsplatser och sex intermediärvårdsplatser.

Neurointensivvårdsavdelningen

Neurointensivvårdsavdelningen har uppdraget att ta hand om patienter med neurokirurgiskt vårdbehov från norra regionen. Vården består av postoperativ intensivvård för cirka 1 000 vårdtillfällen per år. Därutöver tillkommer neurologiskt intensivvård och delar av strokevården.

Alla patienter övervakas och behandlas med fokus på ABCDE (luftväg/andning, cirkulation, neurologi, smärta och elimination). NIVA har nio vårdplatser med tolv vårdplatser på neurokirurgens vårdavdelning. Som aspirant inom neurointensivvård kommer du vara en del av den framtida vidareutveckling av NIVA med respiratorplatser som Neuro-huvud-halscentrum står inför.

Postoperativa avdelningen

På den postoperativa avdelningen vårdas inneliggande patienter i alla åldrar och från flera olika specialiteter efter att de genomgått en operation samt patienter med visst intensivvårdsbehov. Vi går mot en alltmer avancerad kirurgi och därmed även postoperativ verksamhet och behöver öka andelen intensivvårdsutbildade i arbetslaget.

Här vårdas cirka 8 500 patienter per år och medelvårdtiden är cirka fem timmar. Alla patienter övervakas och behandlas med fokus på ABCDE (luftväg/andning, cirkulation, neurologi, smärta och elimination). Vi är ungefär 55 medarbetare och har 22 vårdplatser i helt nybyggda lokaler.

Ansök här

 

Mer information

För mer information om aspirantprogrammet är du välkommen att kontakta avdelningschef på respektive enhet på Norrlands universitetssjukhus.

 

Jessica Brännlund Avdelningschef, Allmän intensivvårdsavdelning
E-post
jessica.brannlund@regionvasterbotten.se
Maria Sjöberg Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning
E-post
maria.sjoberg@regionvasterbotten.se
Telefon
072-705 38 09
Eva Åberg Avdelningschef, Neurointensivvårdsavdelning
E-post
eva.m.aberg@regionvasterbotten.se
Eva Quist Engström Avdelningschef, Postoperativ avdelning
E-post
eva.quist@regionvasterbotten.se