Fördjupningskurs och fördjupad inskolning för undersköterskor

Under 2024 kommer Centrum för anestesi, operation och intensivvård att erbjuda en fördjupningskurs med teori och praktik för undersköterskor som är intresserad av att börja arbeta på någon av våra operationsavdelningar. Utöver det erbjuds nyanställda vid Iva, Niva, Thiva och Post-op en fördjupad inskolning med föreläsningar och praktiska övningar. Fördjupningskursen och den fördjupade inskolningen erbjuder sex till åtta träffar.

Fördjupningskurs för undersköterskor

Våren 2024 startar vår fördjupningskurs i anestesi- och operationssjukvård för undersköterskor. Förutom teoretisk och praktisk undervisning finns även möjlighet att auskultera på någon av våra operationsavdelningar. Kursen börjar vecka 4 och omfattar sammanlagt åtta träffar. Sista ansökningsdag är 13 januari 2024.

Som undersköterska på Centrum för anestesi, operation och intensivvård har du varierande arbetsuppgifter och arbetar i team tillsammans med anestesi- och operationssjuksköterska, anestesiläkare och operatörer.

Innan patienten kommer ska operationssalen förberedas. Du och operationssjuksköterskan dukar upp sterila instrument och material som behövs under operationen. Även apparatur och teknisk utrustning ska iordningställas inför operationen. När patienten kommer ska patienten förberedas med övervakningsutrustning som EKG och blodtryck. Som undersköterska assisterar du vid nedsövning och väckning, och vid olika typer av bedövningar. Efter operation transporterar teamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning.

Genomgången utbildning kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations- och anestesisjukvård. Du får fördjupad kunskap när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien. Du kommer också lära dig vikten av att arbeta patientsäkert med fokus att bemöta och värna patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om hjärt- och lungräddning.

Kursen börjar vecka 4 våren 2024 och omfattar sammanlagt åtta träffar.

Sista ansökningsdag är 13 januari 2024.

För mer information och anmälan

Preliminärt schema fördjupningskurs undersköterskor VT-24

Utlysning fördjupningskurs undersköterska Centrum för anopiva VT-24

Anna Löfgren
Biträdande avdelningschef, COP 3
Centrum för anestesi, operation och intensivvård
anna.K.lofgren@regionvasterbotten.se
090-785 00 00 (växel)

Genom att anmäla dig till fördjupningskursen samtycker du till att Region Västerbotten sparar och behandlar de personuppgifter du angivit i samband med anmälan.
Läs mer om hur Region Västerbotten behandlar dina personuppgifter.

Fördjupad inskolning för undersköterskor

Som anställd undersköterska på intensivvårdsavdelningen, Iva, neurointensivvårdsavdelningen, Niva, thoraxintensivvårdsavdelningen, Thiva, eller postoperativa avdelningen, Post-op, får du en fastställd introduktion och ett inskolningsschema. Efter introduktionen erbjuds du en fördjupad inskolning som stäcker sig över totalt ett år med sammanlagt sex träffar. Du kan när som helst under året påbörja den utbildningen efter dialog med din chef.

Att vara anställd på Iva, Niva, Thiva och Post-op innebär ett spännande arbete där du dagligen arbetar i interprofessionella team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och kurator. Det är ett varierande arbete som erbjuder dig att vara en del av kugghjulet vid några av universitetssjukhusets mest omväxlande och intressanta avdelningar. Du arbetar dagligen tillsammans med erfarna kollegor och det är ett jobb med många utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med patienten ständigt i fokus.

Utbildningsträffarna innehåller både föreläsningar och praktiska övningar. Vid varje tillfälle träffar du nyanställda undersköterskor från de andra avdelningarna, ni utbyter erfarenheter och skapar ett hjälpsamt nätverk. Tid och utrymme finns även avsatt för enskild utbildning vid just din enhet där du är anställd.

Efter avslutad fördjupad inskolning kommer du tillsammans med din chef utvärdera året och planera för framtida fördjupnings- och utvecklingsområden.

Välkommen till oss!

Kontaktpersoner

Intensivvårdsavdelningen
Jessica Brännlund
Avdelningschef
jessica.brannlund@regionvasterbotten.se

Neurointensivvårdsavdelningen
Eva Åberg
Avdelningschef
eva.m.aberg@regionvasterbotten.se

Thoraxintensivvårdsavdelningen
Maria Sjöberg
Avdelningschef
maria.sjoberg@regionvasterbotten.se

Postoperativa avdelningen
Eva Quist
Avdelningschef
eva.quist@regionvasterbotten.se