Fördjupningskurs för undersköterskor

Utbildningen kombinerar teoretisk och praktisk undervisning med möjlighet att auskultera på någon av våra operationsutbildningar. Utbildningen börjar vecka 37 hösten 2019 och omfattar åtta träffar. Sista dag för ansökan är 10 juni.

Som undersköterska på Centrum för anestesi, operation och intensivvård har du varierande arbetsuppgifter och arbetar i team tillsammans med anestesi- och operationssjuksköterska, anestesiläkare och operatörer.

Innan patienten kommer ska operationssalen förberedas. Du och operationssjuksköterskan dukar upp sterila instrument och material som behövs under operationen. Även apparatur och teknisk utrustning ska iordningställas inför operationen. När patienten kommer ska patienten förberedas med övervakningsutrustning som EKG och blodtryck. Som undersköterska assisterar du vid nedsövning och väckning, och vid olika typer av bedövningar. Efter operation transporterar teamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelning.

Genomgången utbildning kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations- och anestesisjukvård. Du får fördjupad kunskap när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien. Du kommer också lära dig vikten av att arbeta patientsäkert med fokus att bemöta och värna patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om hjärt- och lungräddning.

Utbildningen börjar vecka 37 hösten 2019 och omfattar åtta träffar. Sista dag för ansökan är 10 juni.

För mer information och anmälan kontakta:
Solveig Persson
solveig.persson@regionvasterbotten.se
090-785 09 86