AT i Vasa, Finland

Nu finns möjligheten att genom ett samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt göra AT i Vasa.

Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion. Distriktet som sträcker sig från Larsmo kommun i norr till Kristinestad i söder befolkas av 168 000 invånare av vilka 51 % har svenska som modersmål, 45 % finska som modersmål och 4 % har något annat modersmål. Man ska behärska både finska och svenska språken för att kunna arbeta inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Vasa centralsjukhus är ett livskraftigt och framåtsträvande sjukhus med jourberedskap. Vi erbjuder specialsjukvård inom många olika specialområden för både akuta och elektiva patienter. Sjukhuset samarbetar med distriktets vårdcentraler.

Alla vårdcentraler har bred verksamhet som innebär jourmottagning, icke-brådskande mottagning, barn – och mödrarådgivning samt skol- och studerandehälsovård. Vid behov anlitas även högre specialiserade medicinska tjänster från universitetssjukhusen.

Hos oss får du handledning och stöd av våra erfarna läkare. På grund av sitt unika läge i en region som starkt präglas av sin tvåspråkighet (svenska-finska) så är varje dag ett naturligt språkbad.

Allmäntjänstgöringen för läkare (AT) vid Vasa sjukvårdsdistrikt omfattar 18 månader, varav 12 månader sker vid Vasa centralsjukhus och 6 månader vid någon av distriktets vårdcentraler. AT-tjänstgöringen består av följande delar:

  • 4,5 månader tjänstgöring inom invärtesmedicin
  • 4,5 månader tjänstgöring inom operativa specialiteter
  • 3 månader tjänstgöring inom psykiatri
  • 6 månader tjänstgöring på vårdcentral

Total tjänstgöringstid: 18 månader

 

Mer information om oss hittar du på våra hemsidor: https://osterbottensvalfard.fi/