Fastighet

Vi förvaltar regionens lokaler i hela länet. Vi företräder regionen som fastighetsägare och ansvarar även för att planera och genomföra samtliga byggprojekt.

I Västerbotten äger och förvaltar vi tre sjukhus, varav det i Umeå är ett universitetssjukhus och i Skellefteå och Lycksele finns akutsjukhus. Vi äger och förvaltar även hälsocentraler, folkhögskolor och tandkliniker. Regionen är en av Västerbottens största fastighetsägare då vi äger cirka 500 000 kvadratmeter egna lokaler och dessutom hyr cirka 100 000 kvadratmeter. I våra fastigheter finns högteknologisk verksamhet med stora krav på driftsäkerhet.

I länet finns tre förvaltningsområden. Varje område är i sin tur indelat i förvaltningsobjekt om ca 100 000 kvadratmeter vardera.

Många kompetenser

Vi har all kompetens som krävs för att förvalta fastigheterna så att de fungerar i en högteknologisk miljö samt för att planera för ändamålsenlig lokaler nu och i framtiden. Våra byggprojektledare genomför ny- och ombyggnadsprojekt, förvaltarna och fastighetsingenjörerna ser till att verksamheten kan bedrivas utan avbrott och störningar. Våra fastighetstekniker sköter den dagliga driften inom el, vvs, automation, kyla och gas.

Vi har täta kontakter med vården för att hela tiden se till att vår förvaltning är effektiv och ändamålsenlig.

I vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling för att hålla jämna steg med vårdens utveckling. Det innebär att våra arbetsuppgifter hela tiden utvecklas vilket  leder till stora tekniska och yrkesmässiga utmaningar och karriärmöjligheter.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Fastighet