Inköp Västerbotten

Vi arbetar i hela länet med att tillhandahålla inköpsprocesser med fokus på ständiga förbättringar för ökad kundnytta.

Inköp Västerbotten består av avdelningarna inköpsanalys och upphandling, logistik samt miljösamordnare.

Inköpsanalys och upphandling

Vi upphandlar varor och tjänster på uppdrag av regionens ledning och köper in varor på uppdrag av verksamheterna. I arbetet följer vi lagen om offentlig upphandling och säkrar den upphandlingstekniska och affärsjuridiska kvaliteten.

Vårt uppdrag är att planera, följa upp och utveckla affärsuppgörelser och avtal med leverantörer, i syfte att tillhandahålla varor och tjänster med fokus på kundnytta. Vårt arbete pågår inom vårdrelaterade förbrukningsvaror, utrustningar och tjänster, informationsteknik och tele samt logistik och transporter.

För att lyckas med uppdraget utför vi arbetet med ett långsiktigt helhetsperspektiv och i ett nära samarbete med våra kunder, kollegor och leverantörer.

Vårt gemensamma arbete ska leda och bidra till att Region Västerbottens inköp av varor och tjänster sker på ett affärsmässigt, kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt.

Logistik

Avdelningen består av administration, samordningsansvariga samt sektionerna Intern logistik i Umeå och Skellefteå.

Vi ska säkerställa kostnadseffektiva logistiklösningar utifrån kundernas behov, givna resurser och regelverk.                                                                                       

Vi är våra kunders kontaktyta. Vi följer upp och utvecklar de interna logistiska processerna i samverkan med kunder och leverantörer. Vi analyserar avvikelser i logistikprocessen och föreslår långsiktiga förbättringar och ansvarar och sköter driften av våra interna transporter och dess försörjningsflöden.

Kvalitet och miljö

Vi är regionens strategiska stöd i miljöfrågor samt för kemikaliehantering ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Mattias Norrman Verksamhetschef
Mobil
072-704 08 21
HR-partner Alma Gustafsson
E-post
alma.gustafsson@regionvasterbotten.se