Folktandvården

Här hittar du som söker jobb information om folktandvården i Västerbotten. Här hittar du också information om folktandvårdens introduktionsprogram.

Jesper Dahlberg

Folktandvården behöver dig!

Utbilda dig till ett jobb hos oss. Vi behöver tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister inom Region Västerbotten.

Du utbildar dig till tandläkare eller tandhygienist vid Odontologiska institutionen på Umeå Universitet.

Du utbildar dig till tandsköterska inom ramen för Yrkeshögskolan, i samarbete med Viva Resurs/Umeå kommun.

Våra arbetsplatser

I Västerbotten finns det mesta, en varierad natur, allt från det karga kustlandskapet vid Bottenviken till den mäktiga fjällnaturen i väster på gränsen mot Norge. Däremellan finns inlandet med milsvida skogar och myrar.

Folktandvården Västerbotten

Folktandvården har cirka 600 medarbetare varav cirka 150 är tandläkare. Vi finns i länets alla 15 kommuner och har totalt cirka 30 kliniker. Folktandvården Västerbotten har allmäntandvård och specialisttandvård inom alla specialiteter. Vi medverkar i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. I Umeå finns tandteknisk verksamhet. Vi ansvarar för all barntandvård och specialisttandvård samt mer än hälften av vuxentandvården. Vi erbjuder moderna och välutrustade kliniker och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling genom vårt nära samarbete med institutionen för odontologi, Umeå universitet.

Folktandvården Västerbottens introduktions år

Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll som anställd inom Folktandvården Västerbotten. Introduktion- och kompetensutveckling riktar sig till alla yrkesgrupper anställda inom Folktandvården med anpassningar efter yrkesroll och tidigare erfarenheter. Introduktion- och kompetensutveckling inleds från din första dag på arbetet. Vi vill att du ska känna dig välkommen och stanna hos oss i Västerbotten!

Den individuella kompetensutvecklingsplanen är indelad i flera steg på kort- och längre sikt som bygger på varandra, där varje steg erbjuder förutsättningar för fördjupade kunskaper och förmågor. Det är närmaste
chef som ansvarar för upprättande av individens kompetensutvecklingsplan. Regelbundet sker individuell avstämning med handledare och närmaste chef.

Under introduktionsåret ingår:

  • Bra omhändertagande och en strukturerad start i ditt nya arbete
  • Gemensamma introduktionsdagar med fokus på din anställning, patientsäkerhet och dokumentation och journalhantering
  • Handledning med regelbunden återkoppling och avstämning
  • Klinikbaserad introduktion som bygger på lärande och kvalitet
  • Arbete med akuta patienter på hemmaklinik/tandakuten med nära klinisk handledning
  • Återkommande kompetensutvecklingsdagar tillsammans med andra nyutexaminerade kollegor för erfarenhetsutbyte och utbildning
  • Möjlighet att utvecklas och växa genom att vi återkommande knyter ihop teoretiska moment med det praktiska arbetet
  • Nära samarbete med erfarna kollegor och specialister

Sommarjobb 2024

Vi söker studenter som är nyfikna! Du som läser till tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska kan under sommaren arbeta vid någon av Folktandvården kliniker i Västerbotten. Ta chansen att under några veckor i sommar få praktiska erfarenheter och samtidigt lära känna oss och vår verksamhet!

Du får vara med vid olika undersökningar och behandlingar och får på ett naturligt sätt knyta ihop teori och praktik. Har du gått ut termin nio har du möjlighet att arbeta som tandläkare med tillfällig legitimation.

Sista ansökningsdag  2024-02-21 

https://www.regionvasterbotten.se/sok-jobb

 

Förmåner i Folktandvården

Som anställd i Region Västerbotten så omfattas du av ett antal personalförmåner. Folktandvården erbjuder dessutom följande förmåner;

Personaltandvård - tandvård som personalförmån

Alla anställda erbjuds möjligheten att teckna avtal om personaltandvård med möjlighet att få ersättning för utlägg från arbetsgivaren.
Förmånen gäller alla som är månadsanställda längre än 6 månader.

Hälso- och friskvård

Folktandvården ger dig ett bidrag till friskvårdsaktiviteter mot den faktiska kostnaden dock med ett tak på högst 2000 kr per år.
Du betalar själv hela avgiften och får sedan ersättning mot kvitto.

Förmåner och villkor Region Västerbotten.pdf

Maria Björklund HR-partner
E-post
maria.e.bjorklund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 35 65