Anestesi, operation och intensivvård Umeå

Inom anestesi, operation och intensivvård (AnOpIva) i Umeå jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans.

Vi är en universitetssjukvårdsenhet där du får goda möjligheter till kompetensutveckling på arbetstid, eftersom vi tar hand om de allra svårast sjuka patienterna i norra sjukvårdsregionen. Under våra vingar ligger också uppdraget att bemanna Svenskt ambulansflyg och Luftburen intensivvård i norr.

Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med trivsel och lärande.

Våra kompetenser

Hos oss finns flera olika yrkesroller:

  • Undersköterska
  • Steriltekniker
  • Allmänsjuksköterska
  • Anestesisjuksköterska
  • Operationssjuksköterska
  • Intensivvårdssjuksköterska
  • Anestesiläkare
  • Läkare under specialistutbildning
  • Vårdadministratör

Utbildningsbidrag för specialistutbildningar

Är du sjuksköterska och är intresserad av att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom anestesi- eller operationssjukvård. Som anställd hos oss har du möjlighet att göra det med utbildningsbidrag.

Vi värdesätter yrkeskunnande och nyfikenhet och vill att du som medarbetare ska utvecklas hos oss. Därför erbjuder vi utbildningsbidrag inom en rad olika inriktningar. Utbildningsbidraget innebär att du får lön av oss samtidigt som du utbildar dig. Du är anställd med en tjänstledighet under studietiden och är sedan garanterad ett jobb inom ditt utbildningsområde.

För att ta del av utbildningsbidraget behöver du vara behörig till utbildningen samt själv skicka in din ansökan. Parallellt med det visar du ditt intresse för utbildningsbidrag hos oss genom att ansöka via annonsen nedan. För att bli tilldelad utbildningsbidrag genomgår du en urvalsprocess med intervjuer, referenstagning och slutligen besked.

Läs mer och ansök om utbildningsbidrag till anestesi- och operationssjuksköterska i Umeå


Mer information

Verksamhetschef
Niklas Larsson
niklas.larsson@regionvasterbotten.se
072-2170527

Bitr Verksamhetschef
Monica Palmén
monica.palmen@regionvasterbotten.se
072-5551208

HR partner
Susanne Israelsson
susanne.edlund@regionvasterbotten.se