Anestesi, operation och intensivvård Umeå

Inom anestesi, operation och intensivvård (AnOpIva) i Umeå jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans.

Vi är en universitetssjukvårdsenhet där du får goda möjligheter till kompetensutveckling på arbetstid, eftersom vi tar hand om de allra svårast sjuka patienterna i norra sjukvårdsregionen. Under våra vingar ligger också uppdraget att bemanna Svenskt ambulansflyg och Luftburen intensivvård i norr.

Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med trivsel och lärande.

Våra kompetenser

Hos oss finns flera olika yrkesroller:

  • Undersköterska
  • Steriltekniker
  • Allmänsjuksköterska
  • Anestesisjuksköterska
  • Operationssjuksköterska
  • Intensivvårdssjuksköterska
  • Anestesiläkare
  • Läkare under specialistutbildning
  • Vårdadministratör


Mer information

Verksamhetschef
Niklas Larsson
niklas.larsson@regionvasterbotten.se
072-2170527

Bitr Verksamhetschef
Monica Palmén
monica.palmen@regionvasterbotten.se
072-5551208

HR partner
Susanne Edlund
susanne.edlund@regionvasterbotten.se