Arbets- och beteendemedicinskt centrum

Vill du arbeta med prevention, klinisk patientverksamhet, forskning eller undervisning? Då kan Arbets- och beteendemedicinskt centrum passa dig. Vi är också en certifierad hälsofrämjande arbetsplats.

Vår uppgift är att förebygga, bedöma, utreda och åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa. Verksamheten är ett kompetenscentrum, och vi bedriver forskning och undervisning främst tillsammans med Avdelningen för hållbar hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Tre avdelningar

Här arbetar cirka 60 medarbetare vid tre avdelningar: Arbets- och miljömedicin, Beteendemedicin och Stressrehabilitering. Inom Arbets- och miljömedicin utreder, bedömer och förebygger vi ohälsa som har att göra med arbete och omgivningsmiljö. Vid Beteendemedicin erbjuder vi intensiv livsstilsbehandling till patienter med övervikt/fetma och hög risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. På Stressrehabiliteringen tar vi emot patienter med stressrelaterad ohälsa för bedömning och multimodal rehabilitering.

Vi prioriterar vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete. Våra avdelningar är certifierade hälsofrämjande arbetsplatser enligt Region Västerbottens definition. Det innebär att vi inriktar oss på god hälsa, på att förebygga ohälsa och stödja rehabilitering på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Här arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team med exempelvis läkare, psykologer, fysioterapeuter/belastningsergonomer, rehabkoordinatorer, yrkes- och miljöhygieniker, dietister, sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi har en hög akademisk kompetens med många disputerade medarbetare. Det finns ofta möjlighet att medverka i olika forsknings- och utvecklingsprojekt och vi ser samverkan med universitetet som en självklar del av vår verksamhet.

Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Sandra Pärsdotter Personalspecialist
E-post
sandra.parsdotter@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 21
Mobil
072-392 35 74