Bild- och funktionsmedicin Västerbotten

Rätt diagnos är grunden för rätt behandling. Är det vad du vill jobba med är Bild- och funktionsmedicin något för dig.

Bild- och funktionsmedicin har röntgenavdelningar i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Norrlands universitetssjukhus i Umeå ansvarar också för specialistkompetens för hela norra regionen. Samtliga bedriver jourverksamhet.

Vi har utrustning av hög kvalitet. Vi bedriver forskning och utveckling och utbildar läkare, röntgensjuksköterskor och medicinska administratörer. Hela kliniken har ett gemensamt RIS/PACS och vi utvecklar och inför nya metoder i samarbete mellan avdelningarna. Vår utbildning av ST-läkare fick mycket god kritik när den nyligen granskades av ETAP.

Lycksele lasarett

Vi har konventionell röntgenutrustning, ultraljud, genomlysning, datortomografi och en 1,5 T magnetkamera. Här jobbar två radiologer samt två ST-läkare och 17 röntgensjuksköterskor.

Skellefteå lasarett

Verksamheten omfattar all basal radiologi och vi har samma utrustning som i Lycksele. Vi har fem radiologer och en ST-läkare men har utrymme för fler. Avdelningen har 24 röntgensjuksköterskor.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Vi har specialistkompetens inom de flesta områden som barn-, neuro- och perifer och neurointerventionell radiologi. Vi deltar i multidisciplinära konferenser inom de flesta cancerdiagnosgrupper. Avdelningen har 28 radiologer, åtta ST-läkare och 64 röntgensjuksköterskor. Utöver en jourlinje för allmänradiologi har vi beredskap för neuroradiologi, neurointervention samt perifer interventionell radiologi.

Mammografienheten utför bland annat screening undersökningar samt undersökningar via remiss. De görs i Umeå och till viss del i Skellefteå men vi har också en mammografibuss som åker runt i länet. Vi har ett nära samarbete med bröstkirurgin och planerar för en gemensam mottagning i nya lokaler. Verksamheten omfattar både konventionell mammografi, ultraljud och MR. På enheten arbetar tre bröstradiologer och 14 röntgensjuksköterskor.

På nuklearmedicinska avdelningen arbetar fyra radiologer med nuklearmedicinsk dubbelkompetens samt 14 röntgen-/onkologisjuksköterskor i ett nära samarbete med fysiker och ingenjörer. Vår kliniska forskning handlar om parkinsonism, kognition och cancerdiagnostik. Avdelningen har PET/CT, SPECT/CT och SPECT-kameror och vi har en cyklotron med egen radiokemi.

Vi är också engagerade i att bygga upp forskningen kring den PET/MR som finns på Cancercentrum.

Jessica Strömqvist Avdelningschef arytmienheten
E-post
jessica.stromqvist@regionvasterbotten.se
Telefon
072-588 82 34