Cancercentrum i Umeå

Cancercentrum på Norrlands universitetssjukhus är cancervårdens spetskompetens i norra sjukvårdsregionen. Vi har avancerad teknisk utrustning och prioriterar utbildning och forskning.

Strålbehandlingsapparat
Foto: Klas Sjöberg

Vi behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar i både sluten och öppen vård och erbjuder specialiserad palliativ sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Vi har också en avdelning för strålbehandling och en forskningsenhet.

Vi finns till största delen på Norrlands universitetssjukhus. Men vi arbetar också i hemmiljö i hela Västerbotten och som konsult i norra sjukvårdsregionen.

Vi vill att du som arbetar hos oss trivs och vill utvecklas inom vårt område. I början av din karriär hos oss har du möjlighet att ingå i ett mentorprogram. När du senare utbildar dig i ditt yrke får du ofta lön eller bidrag.

Vår verksamhet är bred och varierad och därför kan du som person ha olika intresse och specialområden och ändå hitta din plats. Det viktiga är att vi delar samma värdegrund och tillsammans strävar åt samma håll.

Inom Cancercentrum finns flera verksamheter:

  • Hematologisk avdelning
  • Hematologisk mottagning
  • Klinisk forskningsenhet
  • Onkologisk mottagning
  • Onkologisk vårdavdelning
  • Palliativ medicin Umeå, Lycksele och Skellefteå
  • Strålbehandling

Strålbehandling

Strålbehandling är ett av Region Västerbottens profilområden där vi utvecklar spetsfunktioner och en regionsjukvård i toppklass. Vi är en av 16 strålbehandlingsenheter i Sverige, och verkar inom ett relativt smalt och specialiserat område inom vården. Här arbetar onkologisjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, dosplanerare och sjuksköterskor med specialistfunktion i nära samarbete med ingenjörer, terapifysiker och läkare.

Läs mer om profilområdet strålbehandling

Inom vårt område sker en stark utveckling. Därför lägger vi stor vikt vid att hålla en hög kompetensnivå om såväl högteknologisk utrustning, som om onkologiska sjukdomar och omvårdnad. Vi har även stor kunskap om de bieffekter strålbehandling orsakar hos våra patienter, riskfaktorer för bieffekter, och hur vi bäst lindrar och behandlar dem. Det är viktigt för att patienten ska ha så bra förutsättningar som möjligt att klara sin behandling. Vi har både nationella och internationella kontakter för att bibehålla och utveckla våra kunskaper.

Hos oss arbetar vi dels vid behandlingsmaskin, dels med dosplanering. Vid behandlingsmaskin är mötena med patienterna korta men många, eftersom behandling kan pågå i flera veckor. På så vis får vi ofta en nära relation till de människor som kommer till oss för behandling. Arbete med dosplanering är omfattar inte patientkontakt och är tekniskt avancerat. Det finns också möjlighet att kombinera arbetsuppgifter inom dosplanering, förberedande bildtagning och vid behandlingsmaskin, vilket ger ett mycket omväxlande arbete.

På vår arbetsplats möter vi svårt sjuka människor och allvarliga situationer. Vi möter också humor, styrka och fantastisk levnadsglädje.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Cancercentrum

Maria Liljeholm Verksamhetschef
E-post
maria.liljeholm@regionvasterbotten.se
Per Berglund HR-partner
E-post
per.berglund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 80 53