Hjälpmedel Västerbotten

Är du intresserad av att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning?

Vi som arbetar inom Hjälpmedel Västerbotten har tre viktiga arbetsområden:

  • Vi erbjuder tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.
  • Vi ger stöd till förskrivare av hjälpmedel i form av professionell konsultation, utbildning, teknisk service och logistik.
  • Vi driver en hjälpmedelsbutik som säljer smarta vardagshjälpmedel.

Verksamheten är indelad i fyra avdelningar:

  • Tolkcentral
  • Förskrivarstöd
  • Produktförsörjning
  • Service och underhåll

Vi arbetar över hela länet och de omkring 90 anställda utgår från Umeå, Skellefteå och Lycksele. Våra största personalgrupper är hjälpmedelstekniker, hjälpmedelskonsulenter, logistiktekniker, samt teckenspråks -och skrivtolkar.

Vår kompass i det dagliga arbetet är regionens värdegrund som för våra målgrupper formuleras ”Ständigt bättre – tolkanvändare och kunder alltid först!”.

Som en del i värdegrundsarbetet är det viktigt för oss att erbjuda tolk- och hjälpmedelstjänster med hög kvalitet, vilket bland annat innebär att personalen har ett gott bemötande och hög yrkeskompetens. Vi månar om en trivsam arbetsmiljö och strävar mot att hela verksamheten ska bli certifierad hälsofrämjande arbetsplats, avdelning tolkcentral har redan uppnått det målet.

Simon Johansson HR-partner
E-post
simon.p.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 10 31
Mobil
070-688 15 39