Öron-näs-hals och käkkirurgi

Vår uppgift är att ge västerbottningarna och invånarna i hela norra regionen god högspecialiserad vård. I uppdraget ingår också forskning och utbildning inom respektive område.

Kliniken på Norrlands universitetssjukhus svarar för vård av patienter med öron- näs- och halssjukdomar. Det är patienter som behöver operera munhåla och omgivande vävnad, patienter med hörsel- och balansproblem samt patienter som lider av tal- röst- och sväljningsrubbningar.

Öron- näs- halskliniken ansvarar för vård av både vuxna och barn. Vår mottagning har både planerad och akut verksamhet och kliniken samarbetar nära med exempelvis hörcentral, logopedverksamhet, plastikkirurgi, käkkirurgi, onkologi och neurokirurgi. Vi ska hjälpa patienter som behöver kirurgi på grund av tumörer i huvud- och halsregionen och hörselförbättrande kirurgi, så kallat cochleaimplantat. Vi opererar även patienter som har problem med näsandning eller halsmandlar. Hos oss får patienter med bihåleproblem, kroniska öronproblem, djupare infektioner, näsblödningar, ansiktsfrakturer eller patienter som fått främmande föremål i matstrupe eller luftvägar vård.

Käkkirurgiska kliniken hjälper bland annat patienter som behöver korrigera käken men även vanligare problem som behov att ta ut hårt sittande visdomständer.

Hos oss arbetar bland andra läkare, käkkirurger, sjuksköterskor, logopeder, audionomer, undersköterskor och läkarsekreterare.