Ortopediska kliniken i Umeå

Vill du arbeta där kompetensen är hög och stämningen är god? Sök dig då till Ortopedkliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Ortopeden är en klinik med en bred verksamhet för hela norra sjukvårdsregionen. Vi utgår från patientens individuella behov i ett väl fungerande teamarbete. På ortopeden sätter vi patienten i fokus och försöker hela tiden utveckla verksamheten. Ansträngningarna har lett till en mottagning för planerade patienter, mentorskap för nyanställda, en resurssjuksköterska, kontaktsjuksköterskor och en idrottsmottagning.

Vårdavdelningen har en akut och en sektion för planerad verksamhet. På den akuta sektionen vårdas de flesta vuxna patienter med frakturer, många äldre med falltrauma men även större olyckstrauman och akuta ryggpatienter från hela norra regionen. På sektionen för planerad verksamhet vårdar vi läns- men också till stor del regionpatienter med planerad ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi, tumörkirurgi samt axel- och fotkirurgi.

På avdelningen arbetar vi enligt ett modifierat 3-3 schema.

Vi lägger stor vikt vid att ta hand om och utbilda studenter då vi gärna ser dem som framtida medarbetare.

Ortopedmottagningen arbetar med planerade nybesök och återbesök till läkare men också besök till gipstekniker, sårbehandling och fysioterapeuter. Vi har också gruppmottagning för vissa diagnoser där patienten får träffa läkare och vid behov sjukgymnast vid samma besök.

På ortopedexpeditionen arbetar våra medicinska sekreterare som bland annat sköter klinikens dokumentation med diagnosklassificering och kvalitetsregister.

Vi har också en ortopedteknisk verksamhet, här arbetar ortopedingenjörer och ortopedtekniker. Vi tillverkar och individanpassare hjälpmedel som proteser, ortoser, mjuka och hårda korsetter, ortopediska skor, skoanpassningar och inlägg.

Forskning är ett prioriterat område och i dagsläget pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Forskarna studerar bland annat hälsosam prestationsutveckling bland elitidrottselever på ett gymnasium, kroniskt compartmentsyndrom samt bendestruktion och slitage av ortopediska implantat. Vi undersöker också om långvarig behandling med perifer nervblockad kan minska fantomsmärta vid amputation.

Verksamhetschef är:
Lisbeth Brax Olofsson, lisbeth.brax.olofsson@regionvasterbotten.se, 076-1263718
 
HR är:
Amanda Skyltbäck, amanda.skyltback@regionvasterbotten.se, 090-785 9031
Lisbeth Brax Olofsson Verksamhetschef
E-post
lisbeth.brax.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil
076-126 37 18
Amanda Skyltbäck HR-partner
E-post
amanda.skyltback@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 90 31