Lycksele sjukhus

Lycksele sjukhus är ett akutsjukhus med en viktig geografisk placering centralt i Västerbottens län. Upptagningsområdet med cirka 40 000 invånare är till ytan lika stort som Schweiz.

Lycksele sjukhus på 1177.se

Du hittar öppettider och kontaktuppgifter till kliniker och mottagningar på 1177.se.

Lycksele lasarett Hitta klinik och mottagning
Lycksele lasarett

Sjukhuset bedriver akutsjukvård och förlossningsverksamhet med närmare 600 anställda och ett 80-tal vårdplatser och är ett av länets tre akutsjukhus. 

För att kunna erbjuda en trygg och säker vård i ett område med stora geografiska avstånd har sjukhuset en utvecklad prehospital vård med välutbildad och erfaren personal. Länets ambulanshelikopter är placerad här och utför mer än 500 uppdrag per år.

Sjukhuset ansvarar för fetmakirurgin i länet och gör cirka 200 ingrepp varje år. Dessutom utför vi en stor del av länets höftprotesoperationer.

Kontaktuppgifter till Lycksele sjukhus