Parkering vid Lycksele sjukhus

Runt sjukhuset finns stora parkeringssytor för besökare.

Karta över parkeringar för besökare

Parkeringsplatser och priser

Besöksparkering

Zonkod 90261 kostar 15 kronor/timme, dygnet runt, max 70 kronor/dygn.

Zonkod 90262 kostar 15 kronor/timme, dygnet runt, max 70 kronor/dygn.

Motorvärmare ingår i priset i mån av plats. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater eller i Parkster-appen.

Besöksparkering elbil

Besöksparkering för elbil kostar 20 kronor/timme, dygnet runt, max 130 kronor/dygn. P-biljetter löses i Parkster-appen.

MC, moped klass 1 på avsedda platser

Kostar 5 kronor/timme, dygnet runt, max 30 kronor/dygn. P-biljetter löses i Parkster-appen eller i biljettautomater.

Handikapparkering

Funktionshindrade har fri parkering på anvisade platser mot uppvisande av kommunens bevis för rörelsehindrade. Se parkeringskarta nedan med markerade områden där platser för handikapparkering finns.