Plexus brachialisskador

Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus bedriver på uppdrag av Socialstyrelsen sedan 2016 nationell högspecialiserad vård av plexus brachialisskador. Det är en skada på armens nervfläta, plexus brachialis. Uppdraget delas med handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm, och alla operationer av dessa skador görs på dessa två enheter.

Plexus brachialis styr funktionen i axel, arm och hand. En plexusskada kan vara allt från en tillfällig störning i nerven som upphör efter ett par dagar eller veckor till mer allvarliga skador där nerver helt eller delvis gått av eller slitits ut från ryggmärgen. Konsekvenserna av skadan varierar beroende på skadetyp och nivå, men påverkar ofta armens rörelseförmåga och känsel i hög grad. När skadorna är som mest omfattande är hela armen och handen förlamade. Skador på plexus brachialis är relativt ovanliga.

Barn kan drabbas i samband med en besvärlig förlossning då axeln fastnar och ett dragvåld mot nacken påverkar nerverna. Hos vuxna är den vanligaste orsaken ett slitvåld mot nacken vid exempelvis en motorcykel- eller skoterolycka. Tumörer, skärskador och skjutvåld kan också orsaka plexusskador.

På Norrlands universitetssjukhus finns en teammottagning för patienter med plexusskador, men enheten erbjuder också bedömning och uppföljning i andra regioner. Läkare och rehabiliteringspersonal från Umeå samarbetar då nära och ofta på distans med lokala plexusteam.

Områden och samarbeten

Patienter från regionerna Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västra Götaland, Skåne samt Örebro län opereras i Umeå.

Enheten på Norrlands universitetssjukhus bedömer och följer upp patienter från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Bedömning och uppföljning med personal från Norrlands universitetssjukhus sker på:

  • handkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö
  • handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal i Göteborg
  • barnortopeden vid Drottning Silvias barnsjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg
  • handkirurgiska enheten vid universitetssjukhuset i Örebro.

För vårdgivare