Parkering vid Skellefteå sjukhus

På sjukhusområdet finns flera besöksparkeringar.

Karta över parkeringar för besökare

Parkeringarna P2 och P5 är för närvarande helt eller delvis avstängda. Det beror på att det ska byggas en ny vårdbyggnad och ett parkeringshus.

Under tiden hänvisas besökare till att parkera på någon av de andra besöksparkeringarna på sjukhusområdet. Det finns också 70 extra parkeringsplatser på Brännströmska parkeringen, vid Norrbölegatan.

Parkeringsplatser och priser

Besöksparkering P4, P5, P7 och P8

Besöksparkering P4, P5, P7, P8 kostar 20 kronor/timme, dygnet runt, max 100 kronor/dygn. Motorvärmare ingår i priset i mån av plats. P-biljetter löses i anvisade biljettautomater eller i Parkster-appen. 

Nytt parkeringshus

För att möta framtidens behov av parkeringsplatser ska det byggas ett parkeringshus på sjukhusområdet i Skellefteå.

Läs mer om det nya parkeringshuset