NYHETER 2020-03-23

Information till stödmottagare av projektmedel

Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av covid-19 vill Region Västerbotten informera stödmottagare av projektmedel om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas mm.

Foto från Unsplash.com Foto: Priscilla Du Preez

Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster, vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats.

Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har:

- uppkommit för att genomföra projektet, och
- att den är skälig.

Region Västerbotten godkänner dessa kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme. Försök till exempel först att återkräva eventuella kostnader om möjligt enligt avtalsarrangemang. Detta gäller både resekostnader och andra möteskostnader, exempelvis lokalkostnader, catering osv. Om kostnader inte kan återvinnas, se till att dokumentera att avbokningen var ett resultat av coronavirus och att kostnaderna inte kunnat återvinnas.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål eller hinnas utföras inom aktuell projekttid, kontakta er strateg projektutveckling på enheten för Företag- och projektfinansiering vid Region Västerbotten. https://regionvasterbotten.se/finansiering/kontakt

Följ samhällsutvecklingen
Region Västerbotten uppmanar er som är stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

Tillbaka till nyhetslistan