Regionala projektmedel - förnyat ansökningsförfarande

Från och med den 3 juni kommer Region Västerbotten att använda sig av så kallade "ansökningsomgångar" som finns i begränsade perioder. Det innebär att ansökningar endast kan lämnas in under de angivna datumen som styr ansökningsomgångarna, och att det är tekniskt omöjligt att inkomma med sena ansökningar.

Skriver på ett tangentbord. Foto: Damian Zaleski on Unsplash.com

Region Västerbotten ansvarar för fördelning av statliga medel för regional tillväxt i Västerbotten. Syftet med medlen är att genom projektfinansiering skapa hållbar regional tillväxt och bidra till att uppfylla den regionala utvecklingsstrategins (RUS) mål.

Tidigare har det varit möjligt att lämna in ansökningar kontinuerligt för att sedan tas upp vid nästkommande sammanträde för regionala utvecklingsnämnden (RUN), men från och med den 3 juni går ansökningarna endast att lämna in under angivna ansökningsomgångar. När ansökningsomgången stänger, går det inte längre att lämna in en ansökan.

Ansökningsomgångarna är kopplade till sammanträdena för RUN där beslut om stöd fattas. Aktuella datum framgår av nedanstående tabell.

Nästa års ansökningstider läggs upp på vår hemsida under hösten.

Söker gör du, som tidigare, genom e-tjänsten Min Ansökan (minansokan.se).

Vi rekommenderar starkt att alla som planerar ett projekt tar kontakt med oss i god tid innan ansökan ska lämnas in. På det sättet kan vi på bästa sätt hjälpa till att utveckla projektidéer och ge en indikation om hur väl projektet överensstämmer med våra krav och prioriteringar. Mer om våra krav och prioriteringar kan du läsa på vår hemsida: https://regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-projektmedel.

Vid frågor, hör gärna av dig till någon av våra strateger för projektutveckling. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida eller kontakta:

Riikka Engman
Strateg projektutveckling
E-post: riikka.engman@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-857 57 12

Tillbaka till nyhetslistan